O nás

V oblasti rekvalifikačního vzdělávání dospělých patří agentura RAFAEL k nejvýznamnějším subjektům v České republice. Spolupracujeme s významnými lázeňskými subjekty, naši absolventi jsou vyhledáváni pro svou odbornost. Certifikáty u nás vydané mají uplatnění po celé Evropské unii. Ti, kteří si chtějí otevřít živnost, si mohou okamžitě po získání osvědčení o  absolvování rekvalifikace a závěrečné zkoušky žádat o vydání živnostenského listu bez garanta nebo být zaměstnáni. Na rekvalifikaci navazují odborné kurzy i odborné semináře, které vás ve vašem oboru posunou dále a zvýší vaši profesionalitu a možnost vyššího finančního ohodnocení.

Zasvětíme vás do povinností podnikatelských nebo doporučíme do lázeňského zařízení nebo hotelu. 
Mnoho lidem jsme změnili život novými zkušenostmi a  zaměstnáním sice náročným, ale velice zajímavým a prospěšným. Již dvacet let předáváme dospělým studentům své zkušenosti a uvádíme je do praxe. 
Kurzy mohou absolvovat i ti, co je chtějí použít pouze ve své rodině. Přizpůsobíme je jejich požadavkům.
Máme svou práci rádi a věříme, že kus zalíbení předáme i vám v naší „domácky“ profesionální atmosféře v Karlových Varech.

Naše společnost obdržela v roce 2021 dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci projektu „Vývoj aplikace pro nácvik provádění lázeňských procedur ve virtuální realitě“

Nástroj inovačních voucherů realizovaný Karlovarským krajem nám napomůže zatraktivnit vzdělávací proces v oblasti lázeňství. Využití inovačních technologií praktickou výuku výrazně zkvalitní. Praktikantům přinese možnost si balneo procedury několikrát vyzkoušet, a tím získat jistotu v jejich provádění, než přijdou do reality procedury s živým modelem.

Pro naši první spolupráce jsme vybrali Západočeskou univerzitu, která má v kraji silné zastoupení. Druhým hlediskem je jejich dlouholetá zkušenost s vývojem aplikací pro virtuální realitu a ochotu řešení netradičních zadání.

Kvalitnější a moderní výuka se určitě stane i aspektem v hodnocení vzdělávání masérů pro jejich nové zaměstnavatele. Karlovarský kraj v současné době cílí na rozvoj lázeňství, a tudíž vzdělávání lázeňských pracovníků je toho nedílnou součástí. Tato realizace praktického nácviku se stane jedinečnou v tomto oboru.