Profesní kvalifikace

U nás získáváte osvědčení

„PROFESNÍ KVALIFIKACE“

Můžete začít podnikat nebo být zaměstnáni – NOVĚ jsou TYTO OBORY ÚPLNOU KVALIFIKACÍ – tzn. ZÍSKÁTE OKAMŽITĚ ŽIVNOSTENSKÉ OPRÁVNĚNÍ.

Jsme autorizovanou osobou těchto PROFESNÍCH KVALIFIKACÍ :

 • MANIKÉRKA A NEHTOVÁ DESIGNÉRKA
 • KOSMETIČKA
 • VIZÁŽISTKA 
 • SPORTOVNÍ MASÉR 
 • PEDIKÉRKA A NEHTOVÁ DESIGNÉRKA
 • LEKTOR DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
 • CHŮVA PRO DĚTI DO ZAHÁJENÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY
 • CHŮVA PRO DĚTSKÉ KOUTKY
 • ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK

Zkouška z profesní kvalifikace znamená pro každého uchazeče :

Vykonáváte danou profesi již dlouho a chtěli byste ji zlegalizovat ?
Potřebujete OSVĚDČENÍ sloužící k vydání živnostenského listu?
Je Vám více než 18 let? 

Máte možnost  na základě vykonané kvalifikační zkoušky.

K těmto profesním kvalifikacím realizujeme také PŘÍPRAVNÉ kurzy, které připraví uchazeče na zkoušku.
Po úspěšném složení zkoušky vám bude vydáno Osvědčení o získání profesní kvalifikace s celostátní platností se státním znakem – JE NUTNÉ K VYDÁNÍ ŽL bez garanta.
Pokud absolvujete i rekvalifikační kurz získáte osvědčení o rekvalifikaci.

Co získáte ?

 • legitimní způsob, jak prokázat své praxí získané znalosti a dovednosti;
 • získání státem garantovaného certifikátu, uznávaného i v ostatních zemích EU;
 • posílení konkurenceschopnosti na trhu práce;
 • vlastní kontrolu splnění příslušných kvalifikačních předpokladů k dané profesi;
 • alternativa „vstupenky“ na cestu samostatného podnikání;
 • zvýšení profesního sebevědomí, vlastní motivace a odpovědnosti;
 • snižování pravděpodobnosti, že se mohu stát pro svého zaměstnavatele „lehce
  nahraditelnou“ pracovní silou (forma ochrany před sociálním znevýhodněním či vyloučením);
 • nový nástroj vyjednávání se svým zaměstnavatelem (motivační programy, kariérní růst).

S přípravou na zkoušku Vám pomůžeme.
Buď se zúčastníte celého rekvalifikačního kurzu nebo pouze části, ve které si nejste jisti.
Agentura RAFAEL disponuje týmem profesionálních autorizovaných zástupců, kteří uchazeče přímo zkouší. Zkoušky absolvované u NAŠÍ AGENTURY mají tedy velmi vysokou úroveň a renomé na trhu


Pro více informací volejte 353 236 605 nebo 775 947 793