Vizážistka

Kurz VIZÁŽISTKA je akreditován Ministerstvem školství a tělovýchovy.

Termín

  • 11. 4. – 9. 6. 2022
  • říjen 2022
  • listopad 2022

Obsahem rekvalifikačního kurzu vizážistka je výuka v oblasti péče o pleť a dekorativní kosmetiky. Absolvent bude po ukončení kurzu schopen samostatně vykonávat práci vyzážisty a poskytovat poradenství v oblasti dekorativní kosmetiky.

Po ukončení kurzu absolvent má veškeré kompetence a dovednosti vyplývající z aktuálně platného hodnotícího standardu profesní kvalifikace vizážistka.

Absolvováním vizážistky a kosmetičky získáváte ÚPLNOU profesní kvalifikaci a živnostenský list bez potřeby garanta


Místo konání: Karlovy Vary (Varšavská 13)

Cena: 12 900 Kč

Forma: denní kurz

Počet hodin: 82 hodin (28 hodin teorie a 54 hodin praxe)

Vstupní předpoklady pro konání kurzu:

  • ukončené základní vzdělání
  • platný zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství
  • dobrý zdravotní stav – čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti
  • věk minimálně 16 let

Tento rekvalifikační kurz Vás připraví k vykonání zkoušky z profesní kvalifikace vizážistka. Zkouška je zahrnuta v ceně kurzu.

Popis praktické výuky: Praktická výuka vede k získání a obnovení praktických znalostí a dovedností účastníka vzdělávání podle rekvalifikačního programu. V úvodních hodinách se budou rekvalifikanti učit pracovní postup při kosmetickém ošetření  vzájemně na sobě. Později zajistíme klientelu pro získávání více zkušeností a praxe v oboru kosmetické služby. Pod profesionálním dohledem lektorky budou vedeny ke správně provedenému kosmetickému ošetření a líčení klientely.

Přihláška

+420 xxx xxx xxx