Pedikér a nehtový designér / Pedikérka a nehtová designérka

Termíny:

30. 10. – 5. 12. 2023
4. 3. 2024 – 9. 4. 2023
27. 5. 2024 – 2. 7. 2024

Forma kurzu: pondělí – čtvrtek  8,30 – 14,00 hodin

Počet hodin výuky rekvalifikačního kurzu: 202 hodin (48 hodin teorie, 154 hodin praxe)
Získáte více zkušeností, praxe i znalostí, modely zajistí vzdělávací agentura
________________________________________________________________

Forma přípravného kurzu : dle osobní domluvy v čase konání rekvalifikačního kurzu (10 modelů si zajistí účastník sám)

Vstupní předpoklady pro konání kurzu:

  • ukončené základní vzdělání
  • platný zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství
  • dobrý zdravotní stav – čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti
  • věk minimálně 18 let

Tento rekvalifikační kurz Vás připraví k vykonání zkoušky z profesní kvalifikace pedikérka a nehtová designérka. Zkouška je zahrnuta v ceně kurzu.

Popis praktické výuky: Praktická výuka vede k získání a obnovení praktických znalostí a dovedností účastníka vzdělávání podle rekvalifikačního programu. Pracuje se ve dvojicích, každá má k dispozici materiální vybavení. V úvodních hodinách se budou rekvalifikanti učit postup pedikúry vzájemně na sobě (1 jako model, 2 pracují LN, PN). Později pracují na klientech vzdělávacího zařízení „tzv.modelech“ pro získávání více zkušeností a praxe v oboru pedikúra. Pod profesionálním dohledem lektora budou provádět správný pracovní postup při klasické pedikúře. Modeláž nehtů je též prováděna nejprve vzájemně na sobě, později na klientech vzdělávacího zařízení.

Absolvent bude po ukončení kurzu umět samostatně, dobře a technicky správně ošetřit nohy, poradí jak správně používat ortopedické pomůcky.
Posluchači  získávají  znalosti z dané oblasti anatomie, dermatologie, osvojí si teorii i praktické provádění pedikúry včetně nehtové modeláže.
Po ukončení kurzu absolvent má veškeré kompetence a dovednosti vyplývající z aktuálně platného hodnotícího standardu profesní kvalifikace pedikérka.

Varianta 2: nemůžete se účastnit rekvalifikačního kurzu, vyberte si přípravný kurz ke zkoušce : dle domluvy v době času rekvalifikačního kurzu (účastník si sám zajistí 10 modelů) – cena zůstává – uveďte v poznámce

Pro evidované uchazeče o zaměstnání možnost úhrady kurzu úřadem práce!

Cena: 14900 Kč

Přihláška:

Pro potřeby vytištění certifikátu.

Děkujeme za zájem o rekvalifikaci

Vaše přihláška na kurz byla úspěšně odeslána. Potvrzení na Vás čeká ve Vaší emailové schránce.

NOVINKA

zařídíme úhradu pro zaměstnané i nezaměstnané na ÚP