Kosmetička

Rekvalifikační kurz KOSMETIČKA s autorizovanou zkouškou včetně.

TERMÍNY výuky :

  • 13. 9.  –  5. 11. 2021

Místo konání: Karlovy Vary (Varšavská 13)

Cena: 19 800Kč (včetně zkoušky)

Forma: rekvalifikační denní kurz pondělí až čtvrtek
přípravný kurz na zkoušku dle domluvy (termíny lze vybrat v čase trvání kurzu, cena zůstává)

Počet hodin rekvalifikace :
 302 hodin (97 hodin teorie a 205 hodin praxe)

Vstupní předpoklady pro konání kurzu:

  • ukončené základní vzdělání
  • platný zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství
  • dobrý zdravotní stav – čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti
  • věk minimálně 16 let

Tento rekvalifikační kurz Vás připraví k vykonání zkoušky z profesní kvalifikace kosmetička. Zkouška je zahrnuta v ceně kurzu.

Popis praktické výuky
Praktická výuka vede k získání a obnovení praktických znalostí a dovedností účastníka vzdělávání podle rekvalifikačního programu. Pracuje se ve dvojicích, každá má k dispozici materiální vybavení.
V úvodních hodinách se budou účastníci učit pracovní postup při kosmetickém ošetření  vzájemně na sobě. Později zajistíme klientelu pro získávání více zkušeností a praxe v oboru kosmetické služby. Pod profesionálním dohledem lektorky budou vedeny ke správně provedenému kosmetickému ošetření, k diagnostice pleti, líčení dle typu klientky.

Obsahem rekvalifikačního kurzu  kosmetička je výuka veškerých kosmetických úkonů – povrchové i hluboké čištění pleti, posouzení pleti – kosmetická diagnóza,  komplexní kosmetická masáž obličeje, šíje a dekoltu, úprava řas a obočí, aplikace masek, obkladů a zábalů, jednotlivé typy líčení.

Znalosti získáte v oboru dermatologie, zdravovědy, hygieny a první pomoci, bezpečnosti práce, kosmetických materiálů, základů estetiky a psychologie, seznámíte se se základy podnikání a obchodní činnosti.

Po ukončení kurzu má absolvent veškeré kompetence a dovednosti vyplývající z aktuálně platného hodnotícího standardu profesní kvalifikace kosmetička.

Pro evidované uchazeče o zaměstnání možnost úhrady kurzu úřadem práce!
(po individuálním schválení Vaším úřadem práce).
Přijďte k nám do kanceláře  a vše s Vámi vyplníme –  Varšavská 13, K. Vary
Po telefonickém nebo písemném vyžádání, Vám vyplněný tiskopis zašleme emailem.

Přihláška

+420 xxx xxx xxx