Základy obsluhy osobního počítače

Výuka 41 hodin.

Absolvent kurzu získá znalosti:

  • Umí využívat počítač pro běžnou praktickou činnost
  • Dokáže se orientovat v základní terminologii výpočetní techniky
  • Zná práci s myší a klávesnicí a základní obsluhu operačního systému Windows
  • Umí pracovat s internetovým prohlížečem, pohybovat se přes hypertextové odkazy, zvládá ukládat soubory ze stránek, vyhledávat informace ve fulltextových i seznamových vyhledávačích, vytvořit si vlastní e-mailovou schránku, stahovat poštu, psát a odesílat zprávy.
  • Umí pracovat se soubory, složkami a se schránkou, umí pracovat s textem pomocí textového editoru MS Word a s tabulkami a grafy pomocí tabulkového procesoru MS Excel.
  • Umí vytvořit jednoduchou prezentaci MS PowerPoint.