Masér ve zdravotnictví

Termíny:

18. 9. – 15. 12. 2023
10. 1. 2024 – 12. 4. 2024
8. 4. 2024 – 8. 7. 2024

Kurz MASÉR je akreditován Ministerstvem zdravotnictví.
Absolvováním kurzu MASÉR si zajistíte odbornost pro lázeňská zařízení jako masér/ka a lázeňská(balneo) a stáváte se profesionálem v oboru. Zaměstnají vás ve všech lázeňských zařízeních, živnostenský list získáte okamžitě po úspěšném ukončení kurzu.

Od našich studentů víme, že mnoho z nich po absolvování kurzu masér úspěšně pracuje  v lázeňství, v balneo centrech, ve spa centrech, ve zdravotnictví a též v léčebnách dlouhodobě nemocných.

Výuka :  500 hodin (2 měsíce teoretické i praktické výuky masáží v učebnách agentury a 1 měsíc přímé praxe v lázeňským zařízení)
Časová náročnost : denní studium
učebny : (2 měsíce 8,00 – 15,30 hodin pondělí, úterý, středa, čtvrtek)
praxe : v lázeňském zařízení dle jejich provozu po – pá

Obsah teorie :
základy veřejného zdravotnictví, první pomoc, psychologie, základy somatologie se zaměřením na pohybový systém, vybrané kapitoly z chirurgických onemocnění, patologie a klinika nemocí, epidemiologie a hygiena, masáž klasická – teoretická výuka, včetně kontraindikací, balneologie a fyzikální terapie, aplikace tepla, zábalů a vodoléčebných procedur – teoretická výuka vč.kontraindikací, prevence a ochrana zdraví, teoreticko praktická výuka masáží, teoreticko praktická výuka balneologie a fyzikální terapie, praxe klasické masáže, balneologická praxe.
Kurz pro svou hodinovou náročnost je vyučován denně (kromě víkendů).

Obsah praxe:
praktická výuka zdravotní klasické masáže probíhá postupně od jednotlivých hmatů a částí těla, návštěva balnea a výuka balneo procedur (skotské střiky, koupele, podvodní masáž…)

Lektoři :
lékařka s atestací internista, fyzioterapeutka, masérky s mnohaletou praxí v lázeňství a lektorky, které vychovaly již mnoho úspěšných masérů působících nejenom v Čechách, ale i v zahraničí.

Závěrečný certifikát :
Každý absolvent obdrží osvědčení o nabytí způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání v oboru masér a je zapsán do Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR. Tudíž jeho kvalifikace je vždy dohledatelná.

Co potřebuji :
zdravotní průkaz
psací potřeby, pracovní bílý oděv (tričko, kalhoty), ručník, prostěradlo, přezůvky

Podmínky přijetí do kurzu : dovršení věku 18 let, úspěšné dokončení středního vzdělání (výuční list nebo maturita), úspěšné absolvování přijímacího pohovoru, dobrý zdravotní stav a dobrá fyzická kondice.

Je možno hradit Úřadem práce – nutno je však vyplnit formulář a nechat si ho námi potvrdit. Úřad práce potřebuje vyplněné formuláře ke schválení měsíc před zahájením kurzu

Akceptujeme též splátkový kalendář, kdy záloha musí být  nejméně 5 000Kč a poslední splátka 10 dní před koncem kurzu. Jednáme individuálně.

 

Cena: 28900 Kč

Přihláška:

Pro potřeby vytištění certifikátu.

Děkujeme za zájem o rekvalifikaci

Vaše přihláška na kurz byla úspěšně odeslána. Potvrzení na Vás čeká ve Vaší emailové schránce.

NOVINKA

zařídíme úhradu pro zaměstnané i nezaměstnané na ÚP