Masér ve zdravotnictví

TERMÍNY :

  • 13. 9.  –  10. 12. 2021

Kurz MASÉR je akreditován Ministerstvem zdravotnictví.
S tímto kurzem se můžete ucházet o práci masér/ky v lázeňském zařízení.
Zdravotní masér je oprávněn pracovat v oblasti zdravotnictví jako masér nebo lázeňská v balneologii.
To velmi rozšiřuje jeho kompetence. Ze zpětné vazby už víme, že spousta našich absolventů tohoto kurzu pracuje velmi úspěšně v lázeňství, v balneo centrech, ve spa centrech, ve zdravotnictví, též v léčebnách dlouhodobě nemocných.

Výuka trvá 500 hodin
jedná se o denní studium
zahrnuje teorii
praktickou výuku masáží
praxi v lázeňství
výuku i praxi v balneoprovozu
místo konání: Karlovy Vary (Varšavská 13)
Podmínky přijetí do kurzu : dovršení věku 18 let, úspěšné dokončení středního vzdělání (výuční list nebo maturita), úspěšné absolvování přijímacího pohovoru, dobrý zdravotní stav a dobrá fyzická kondice.

Výuka trvá 500 hodin a obsahuje :
základy veřejného zdravotnictví, první pomoc, psychologie, základy somatologie se zaměřením na pohybový systém, vybrané kapitoly z chirurgických onemocnění, patologie a klinika nemocí, epidemiologie a hygiena, masáž klasická – teoretická výuka, včetně kontraindikací, balneologie a fyzikální terapie, aplikace tepla, zábalů a vodoléčebných procedur – teoretická výuka vč.kontraindikací, prevence a ochrana zdraví, teoreticko praktická výuka masáží, teoreticko praktická výuka balneologie a fyzikální terapie, praxe klasické masáže, balneologická praxe.
Kurz pro svou hodinovou náročnost je vyučován denně (kromě víkendů).

teorie 250 hod. 8,00 – 15,30 hod.
praxe 250 hod. 8,00 – 15,30 hod
Praktická část zahrnuje praxi klasické masáže a balneologickou praxi.
Každý absolvent obdrží osvědčení o nabytí způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání v oboru masér.
S sebou si přineste, prosím, psací potřeby,tričko ,kalhoty ,ručník,přezůvky.
Závaznou přihlášku je nutno odeslat /odevzdat/ nejpozději měsíc před zahájením kurzu. O platbu kurzovného prosíme nejpozději tři týdny před zahájením kurzu.

Cena: 21 800Kč

Ubytování : v případě zájmu vám doporučíme osvědčená a cenově dostupná ubytovací zařízení v blízkosti místa konání kurzů (nutné objednat včas)

Přihláška

+420 xxx xxx xxx