Storno podmínky odborných a rekvalifikačních kurzů

 

Kurzy jsou vždy plánovány a otevírány podle počtu účastníků. Jsou najímány prostory, zajišťováni lektoři, kalkulovány náklady na spotřební materiál a ostatní náklady spojené s daným kurzem. Pokud se tedy účastníci v plánovaném počtu nedostaví, stále se musí všechny náklady včetně administrativy uhradit. Z tohoto důvodu jsme nuceni žádat o včasnou platbu kurzovného a v případě neúčasti stanovit storno podmínky pro zrušení účasti přihlášených, ale i ze strany organizátorů.

Zrušení účasti přihlášeného
V případě zrušení Vaší přihlášky na odborný kurz, rekvalifikační kurz nebo zkoušku nás vždy neprodleně kontaktujte emailem na adresu: info@a-rafael.cz
Rozhodující je vždy odeslání datum příchozího emailu.

Administrativní poplatek za vyřízení je účtován vždy ve výši 150Kč. O tento poplatek bude poníženo vrácené kurzovné.

20 dní před konáním kurzu

-20%

10 dní před konáním kurzu

-40%

5 dní před konáním kurzu

-50%

1 den před konáním kurzu a v den pořádání

-100%

V případě určení náhradníka

Není storno poplatek

Dojde-li ke zrušení kurzu ze strany agentury RAFAEL s. r. o.  (nemoc lektora nebo jiné vážné důvody):
a) účastník může navštívit seminář v náhradním termínu, který stanoví agentura RAFAEL s.r.o. nebo
b) účastnický poplatek bude v plné výši vrácen bankovním převodem na účet, z kterého byl seminář uhrazen, nebo
c) poplatek je možné využít na jiný volný kurz dle dohody s účastníkem.

 

Platnost od 1.9.2022 Ing. Jiří Hrnko