Sportovní masáž – denní kurz

Letní intenzivní masérský kurz s se státní zkouškou a a osvědčením. 

Kurz sportovní masáž je akreditován Ministerstvem školství a tělovýchovy.

TERMÍNY :

  • 1. 8. –  8. 8. 2022       intenzivní přípravný kurz se zkouškou (nelze žádat proplacení ÚP )
  • 12. 9. – 8. 10. 2022   rekvalifikační kurz se zkouškou (žádost na ÚP vyplníme)

Máte chuť se naučit masírovat ? Poznat jak pomoci tělu od přetížení nebo ho zregenerovat ? Pochopit masérské hmaty, kde přitlačit a kde být jemná/ý ? Naučíme vás to a mnohem více. Strávíme spolu 152 hodin výuky a za tuto dobu budete skvěle připraveni nejen ke zkouškám, ale i do své praxe.
Samozřejmostí je možnost okamžitého získání živnostenského listu bez garanta nebo možnost být zaměstnán jako masér ve sportovních klubech, v hotelích jako wellness masér, masérka mimo oblast zdravotnictví.
Jen do lázeňských provozů  pod Ministerstvem zdravotnictví kvalifikaci nemáte. Máte však možnost si u nás toto vzdělání DOPLNIT  za poměrnou část výuky i financí.

Výuka : denní 8,00 – 15,30 (po – čt)
152 hodin zahrnuje teorii anatomie, masáží a praktickou výuku masáží vzájemně na sobě
praktické části bude vyučována komplexní sestava sportovní a rekondiční masáže.
teoretické části se naučíte historii masáže, provedení hmatů, základy anatomie, ortopedie, dermatologie, psychologie, první pomoc, indikace a kontraindikace masáže, hygienické zásady.
Závěrečná zkouška : tento rekvalifikační kurz je zakončen státní zkouškou MŠMT z profesní kvalifikace v našich učebnách a po úspěšném vykonání získáváte certifikát, který je v kopii uložen na Ministerstvu školství ČR.  Osvědčení o získání profesní kvalifikace s celostátní platností se státním znakem.
Výhoda : agentura RAFAEL je autorizovanou osobou pro provádění závěrečné zkoušky Sportovní masáž, zkouška tedy probíhá v našich prostorách s našimi lektory, cena zkoušky je součástí ceny kurzu – NIC NEDOPLÁCÍTE

Místo konání: agentura RAFAEL s.r.o., Karlovy Vary, Varšavská 1168/13

Potřebujete: zdravotní průkaz, psací potřeby, pracovní bílý oděv (tričko, kalhoty), ručník, prostěradlo, přezůvky.

Absolvovat ho mohou  i zájemci s ukončeným základním vzděláním viz profesní kvalifikace.

Cena včetně zkoušky: 11 900,-

PROGRAM

teorie 50hod. 8,00 hod.- 15,30 hod.
praxe 102hod. 8,00 hod.-15,30 hod.

Závěrečné zkoušky budou probíhat poslední den kurzu  od 8:00.

S sebou si přineste, prosím, psací potřeby, tričko, kalhoty, ručník, prostěradlo, přezůvky.

______________________________________________________________________

Kritéria a způsoby hodnocení – OBSAH ZKOUŠEK

Název odborné způsobilosti Úroveň

Navázání kontaktu s klientem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a předvést komunikaci s klientem (komunikace po telefonu, objednání klienta, rozhovor a příprava na masáž) Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat specifika jednání s hendikepovanými klienty Ústní ověření
c Zvolit vhodné strategie pro snižování tenze z narušení osobního pole u klienta Praktické předvedení a ústní ověření
d Zvolit vhodné komunikační strategie s různými typy klientů (ostýchavý, agresivní, přecitlivělý) Praktické předvedení a ústní ověření
e Informovat klienta o významu masáže a o možných reakcích na masáž Praktické předvedení
f Uvést možné kontraindikace masáže Ústní ověření
g Ověřit efekt aplikované masáže a doporučit interval následující masáže, případně pravidelný interval masáží a to tak, aby byl zajištěn individuální přístup ke klientovi Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovení fyzického, psychického a sociálního stavu klienta

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zajistit soubor informací potřebných k bližší analýze pohybového stavu klienta (anamnézu) Praktické předvedení
b Orientačně prověřit aktuální stav klienta pohledem a pohmatem (kožní napětí, kožní citlivost a bolestivost, zvýšená potivost) Praktické předvedení
c Provést systémové vyšetření pohybového systému klienta (základní funkční testy svalové aktivity, základní funkční testy kloubní pohyblivosti apod.) Praktické předvedení
d Objektivně vyhodnotit aktuální stav pohybového systému Praktické předvedení a ústní ověření
e Vysvětlit kartu klienta a popsat její náležitosti s ohledem na aktuální právní předpisy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit kritéria a), d), e) a jedno z kritérií b) a c)
4

Vykonávání ručních masáží celého těla – sportovní a rekondiční masáž, pohotovostní masáž

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uložit klienta do správné pozice na aplikaci masáže Praktické předvedení
b Popsat a předvést možné způsoby přesunutí klienta se sníženou schopností pohybu na masážní lehátko Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat masérské hmaty včetně míry jejich použití Ústní ověření
d Zvolit a aplikovat individuální masáž na konkrétních místech těla, ve vhodném pořadí, s vhodnou technikou a vhodnými masážními prostředky tak, aby byla zajištěna individualita aplikace masáže Praktické předvedení a ústní ověření
e Udržovat kontakt s klientem (verbální i neverbální) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Aplikace masážních přípravků při masážích klientů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést rozdělení masážních přípravků podle vlastností a použití Ústní ověření
b Popsat masážní pomůcky a přístroje podle charakteru jejich použití Ústní ověření
c Charakterizovat emulzní, olejové a lihové přípravky, popsat jejich jednotlivé složky, uvést jejich použití, expirační dobu a popsat jejich způsoby použití při masáži Ústní ověření
d Uvést možnosti alergií a případných komplikací při použití přípravků při masážích Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Dodržování zdravotně-hygienických předpisů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dodržovat hygienické předpisy a zásady osobní hygieny Praktické předvedení
b Uvést nezbytné materiální a technické vybavení masérské provozovny a vysvětlit náležitosti provozního řádu Ústní ověření
c Popsat optimální hygienické podmínky masáže (klidné prostředí, vhodná teplota místnosti, bezpečné masážní lehátko, osobní hygiena, hygiena pracovních pomůcek, vhodnost masážních prostředků, kritické body na těle …) v souladu s hygienickými normami Ústní ověření
d Prokázat všeobecný přehled z anatomie a fyziologie tělních funkcí člověka Písemné ověření
e Prokázat znalost poskytování základů první pomoci Písemné ověření
f Předvést poskytování základů první pomoci Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.

 

Přihláška

+420 xxx xxx xxx