Sanitář

Kurz SANITÁŘ je akreditován Ministerstvem zdravotnictví.

TERMÍNY :

  • 10. 10. – 11. 11. 2022

V současné době plně nahrazuje kurz LÁZEŇSKÁ a sanitář pro balneologii.

  • výuka trvá 180 hodin
  • zahrnuje teorii 100 hodin
  • praxi 80 hodin
  • místo konání: Karlovy Vary (Varšavská 13)
  • cena: 9700Kč

V současné době žádaný kurz s uplatněním v praxi.
Uplatnění: lázeňská,
 sanitář pro balneologické procedury, poskytování zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka  v oblastech preventivní, léčebné, rehabilitační, neodkladné, diagnostické, dispenzární, laboratorní, lékárenské péče i autoptického oddělení.

Současně může pod přímým vedením zdravotnického pracovníka vykonávat své povolání
na úsecích vysoce specializované ošetřovatelské péče.

 Odborné vědomosti: v  oblasti lázeňské a rehabilitační péče připravuje a podává léčebné zábaly, koupele včetně přísadových a provádí základní vodoléčebné procedury.
provádí pomocné a obslužné činnosti nutné pro poskytování zdravotní péče, přičemž zejména pečuje o hygienu prostředí, pacientů, likviduje biologický odpad, obstarává pochůzky pacientů, doprovází a převáží pacienty, dováží stravu, myje nádobí, provádí mechanickou očistu lůžka a operačního stolu, připravuje specifický obvazový materiál, manipuluje s přístroji zdravotnické techniky, asistuje při přejímce, ukládání a označování léčiv, připravuje zdravotnický materiál, aj.

Na závěr obdržíte osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu.

Podmínky přijetí do kurzu:

  •  dovršení věku 18 let,
  •  ukončené základní vzdělání
  •  dobrý zdravotní stav a dobrá fyzická kondice.
  •  očkování proti infekčním nemocem v souladu s vyhláškou č.537/2006 Sb.

V kolik:    8:00 – 15:30 hod. (pondělí – pátek)
praxe – dle pracovní doby pracoviště

Přihláška

+420 xxx xxx xxx