Rekvalifikační kurzy akreditované MŠMT a MZČR

Aktuální termíny

Aktuální termíny

Podívat se

 

Masér ve zdravotnictví

Masér ve zdravotnictví

Tento kurz Vás opravňuje k výkonu práce maséra/ky i lázeňské ve zdravotnickém zařízení.

Více

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Více

 

Kosmetička

Kosmetička

Kurz KOSMETIČKA je akreditován Ministerstvem školství a tělovýchovy.

Více

Manikérka

Nehtová designérka

Kurz MANIKÉRKA A  NEHTOVÁ DESIGNÉRKA je akreditován Ministerstvem školství a tělovýchovy.

Více

Sportovní masáž - víkend

Sportovní masáž - víkend

Kurz sportovní masáž je akreditován MŠMT České republiky .

Více

 

Pedikérka

Nehtová designérka

Kurz PEDIKÉRKA a nehtová designérka je akreditován Ministerstvem školství a tělovýchovy.

Více

Sanitář

Sanitář

Kurz SANITÁŘ je akreditován Ministerstvem zdravotnictví.

Více

Sportovní masáž - denní

Sportovní masáž - denní

Kurz je určen pro ty, co chtějí pracovat v zařízeních bez balneoprovozu.

Více

Vizážistka

Vizážistka

Kurz VIZÁŽISTKA je akreditován Ministerstvem školství a tělovýchovy.

Více

Administrativní pracovník

Administrativní pracovník

Jsme autorizovanou osobou pro pracovník v administrativě.

Více

Kosmetička + Vizážistka

Kosmetička + Vizážistka

Kurz KOSMETIČKA + VIZÁŽISTKA je akreditován Ministerstvem školství a tělovýchovy.

Více

OSVĚDČENÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE

Profesní kvalifikace

U nás získáváte osvědčení „PROFESNÍ KVALIFIKACE“

Více

Vydání kopie certifikátu zpoplatněno : odborný kurz 150Kč, rekvalifikační a profesní zkouška 300kč

Co získáte ?

Absolvováním rekvalifikačních kurzů akreditovaných MŠMT nebo MZČR získáte novou profesi a pracovní uplatnění. Po složení závěrečných zkoušek obdržíte osvědčení pro vydání živnostenského listu nebo můžete být zaměstnán/a jako masér/ka, kosmetička, manikérka, pedikérka… Po absolvování kurzu MASÉR Ministerstva zdravotnictví získáte možnost pracovat v lázeňství s balneoprovozem.
Kurzy jsou vyučovány v Karlových Varech.

Uchazeči z úřadu práce

  • Využijte rekvalifikačních kurzů akreditovaných Ministerstvem školství a Ministerstvem zdravotnictví pro lepší uplatnění na trhu práce!
  • Absolvování kurzu ZDARMA: nechte si absolvování Vámi vybraného rekvalifikačního kurzu zaplatit úřadem práce

Chcete absolvovat kurz zcela zdarma?

Váš příslušný úřad práce, pokud jste zde registrované, můžete zažádat o zaplacení vámi vybraného rekvalifikačního kurzu.

Co je třeba udělat, abyste rekvalifikační kurz mohli u nás absolvovat úplně ZDARMA?

  1. Kontaktujte nás telefonicky, e-mailem nebo osobně, a sdělte nám, o který náš rekvalifikační kurz máte zájem.
  2. My vám poskytneme veškeré podklady, které požaduje úřad práce od vzdělávacího zařízení.
  3. Vyplníme žádost Zájem o zvolenou rekvalifikaci (formulář máme).
  4. Žádost společně s podklady od nás odneste na váš příslušný úřad práce.
  5. Úřad práce bude schvalovat vaší žádost 2–4 týdny, proto si vybírejte termíny kurzu v dostatečném předstihu.
  6. Po schválení vaší žádosti, přineste od úřadu práce vyplněné „Potvrzení o úhradě kurzu“. Na základě tohoto potvrzení a vyplnění přihlášky na kurz, budete zařazeni do příslušného rekvalifikačního kurzu. Bez potvrzení o úhradě kurzu vás do kurzu zařadíme jenom za podmínky, že si kurz uhradíte sami.
  7. Po nástupu do kurzu musíte dodržet docházku (ÚP vyžaduje od nás fotokopii vaší docházky) a musíte úspěšně složit závěrečnou zkoušku (opět se to dokládá na ÚP).

Při dodržení postupu a hlavně bodu 6 a 7 bude kurz zaplacený v plné výši úřadem práce. ​V případě, že nedodržíte v průběhu kurzu bod 7, bude Vám kurz v plné hodnotě naúčtován k úhradě.

Pokud máte jakékoli dotazy, neváhejte se na nás obrátit.

Přijďte k nám do kanceláře, vytiskneme formulář a vše s Vámi vyplníme

volejte : 353 236 605, 775 947 793

adresa :  Varšavská 13, K. Vary  ( je možno poslat i emailem )

Agentura RAFAEL s.r.o. obdržela v roce 2021 dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci projektu Vývoj aplikace pro nácvik provádění lázeňských procedur ve virtuální realitě“   .

Nástroj inovačních voucherů realizovaný Karlovarským krajem nám napomůže zatraktivnit vzdělávací proces v oblasti lázeňství. Využití inovačních technologií praktickou výuku výrazně zkvalitní. Praktikantům přinese možnost si balneo procedury několikrát vyzkoušet, a tím získat jistotu v jejich provádění, než přijdou do reality procedury s živým modelem.

Pro naši první spolupráci jsme vybrali Západočeskou univerzitu, která má v kraji silné zastoupení. Druhým hlediskem je jejich dlouholetá znalost s vývojem aplikací pro virtuální realitu
a ochotou řešení netradičních zadání.

Kvalitnější a moderní výuka se určitě stane i aspektem v hodnocení vzdělání masérů pro jejich nové zaměstnavatele. Karlovarský kraj v současné době cílí na rozvoj lázeňství, a tudíž vzdělávání lázeňských pracovníků je toho nedílnou součástí. Tato realizace praktického nácviku se stane jedinečnou v tomto oboru.

Kontaktujte nás

[contact-form-7 id=“6″]