Sanitář

Termíny:

16. 10. – 16. 11. 2023
5. 2. 2024 – 8. 3 .2024
6. 5. 2024 – 7. 6. 2024

V současné době plně nahrazuje kurz LÁZEŇSKÁ a sanitář pro balneologii.

  • výuka trvá 180 hodin
  • zahrnuje teorii 100 hodin
  • praxi 80 hodin

V současné době žádaný kurz s uplatněním v praxi.
Uplatnění: lázeňská,
 sanitář pro balneologické procedury, poskytování zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka  v oblastech preventivní, léčebné, rehabilitační, neodkladné, diagnostické, dispenzární, laboratorní, lékárenské péče i autoptického oddělení.

Současně může pod přímým vedením zdravotnického pracovníka vykonávat své povolání
na úsecích vysoce specializované ošetřovatelské péče.

 Odborné vědomosti: v  oblasti lázeňské a rehabilitační péče připravuje a podává léčebné zábaly, koupele včetně přísadových a provádí základní vodoléčebné procedury.
provádí pomocné a obslužné činnosti nutné pro poskytování zdravotní péče, přičemž zejména pečuje o hygienu prostředí, pacientů, likviduje biologický odpad, obstarává pochůzky pacientů, doprovází a převáží pacienty, dováží stravu, myje nádobí, provádí mechanickou očistu lůžka a operačního stolu, připravuje specifický obvazový materiál, manipuluje s přístroji zdravotnické techniky, asistuje při přejímce, ukládání a označování léčiv, připravuje zdravotnický materiál, aj.

Na závěr obdržíte osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu.

Podmínky přijetí do kurzu:

  •  dovršení věku 18 let,
  •  ukončené základní vzdělání
  •  dobrý zdravotní stav a dobrá fyzická kondice.
  •  očkování proti infekčním nemocem v souladu s vyhláškou č.537/2006 Sb.

V kolik:    8:00 – 15:30 hod. (pondělí – pátek)
praxe – dle pracovní doby pracoviště

Cena: 12900 Kč

Přihláška:

Pro potřeby vytištění certifikátu.

Děkujeme za zájem o rekvalifikaci

Vaše přihláška na kurz byla úspěšně odeslána. Potvrzení na Vás čeká ve Vaší emailové schránce.

NOVINKA

zařídíme úhradu pro zaměstnané i nezaměstnané na ÚP