Chůva pro děti v dětské skupině

Termíny:

22. 9. – 21. 10. 2023
18. 1. – 18. 2. 2024
9. 4. – 12. 5. 2024

V tuto chvíli zažíváme boom dětských skupin a pro jejich kvalitu vydalo MŠMT ČR nařízení o nové kvalifikaci „Chůva pro děti v dětských skupinách“
Jsme autorizovanou osobou
pro tuto profesní kvalifikaci. Vyučují u nás pedagožky s mnohaletou praxí s dětmi v předškolních zařízeních. Jsme pyšní na jejich výuku i předávání zkušeností z praxe. Každá absolventka kurzu (v současné době i absolvent) umí s dětmi pracovat, ví, jak k ním přistupovat vzhledem k různým situacím. Dokáží perfektně připravit tématický celek, znají cíl, metody, formy a umí s nimi pracovat. Orientují se ve výchovném plánu vzhledem k vývojové psychologii dítěte. První pomoc vyučovaná zdravotníkem je na vysoké úrovni.
Chůvy s certifikátem vydaným v  agentuře RAFAEL úspěšně pracují nebo si zařizují své dětské skupiny. Spolupracujeme i s projektem 100 skupin a Mateřským centrem.

Chůva v dětské skupině je nová profesní kvalifikace přímo určená a vyžadovaná v dětských skupinách.
V souladu se schválenou novelizací zákona č. 247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině mají od 1. 7. 2022 všechny nově vzniklé dětské skupiny povinnost mít mezi pečujícími osobami jednu osobu se zdravotnickým vzděláním nebo se zkouškou z profesní kvalifikace Chůva pro děti v dětské skupině.

Zajistíme i přezkoušení absolventů kurzu “Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky“
Kvalifikační a hodnotící standardy se částečně překrývají – shodné části budou uznány a zkouška bude pouze z částí chybějících.
Na zkoušku Vás připravíme 🙂 během 1-2 dnů

JAK ZÍSKAT CERTIFIKÁT O PROFESNÍ KVALIFIKACI :

 1. absolvovat přípravný kurz  (6-8 dní + samostatná práce) + závěrečné zkoušky
 2. pouze závěrečné zkoušky + samostatná práce(nedoporučuji, dle mého není možno z učebnice nasbírat zkušenosti odborníka)
 3. absolvovat 2 dny přípravný kurz + zkoušky (jen pro držitele certifikátu “Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky“)

Vstupní požadavky : ukončené základní vzdělání , věk 18 let
______________________________________________________________________________________________________________________________________

Obsah přípravného kurzu „Chůva pro děti v dětské skupině“.

 1. Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů
 2. Poskytování první pomoci dítěti
 3. Orientace v běžných onemocněních dětského věku, epidemiologii a hygieně
 4. Orientace v somatologie člověka se zaměřením na dětský věk
 5. Bezpečná manipulace s kojencem od 6 měsíců
 6. Vedení dítěte k hygienickým návykům
 7. Uplatňování zásad zdravého životního stylu podle věku dítěte
 8. Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte
 9. Řešení nepříznivých výchovných situací v pedagogicko-psychologického hlediska
 10. Uplatňování znalostí o vývojových etapách a podpora sociálně emočního vývoje dítěte v raném věku
 11. Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám
 12. Orientace v podmínkách poskytování služby péče o dítě v dětské skupině
 13. Orientace v provozních a hygienických pravidlech při práci s dětmi v dětské skupin

__________________________________________________________________________________________________________________________

Je stále čas se připravit, nicméně nové dětské skupiny jsou již zřizovány podle nových pravidel (pro poskytovatele, jimž oprávnění vzniklo před 30. 9. 2021, platí až od 1. 10. 2024)

Činnosti, které chůva vykonává :

Zajištění individuální výchovné péče o svěřené dítě v dětském koutku a jiných prostorách.

Zajištění dohledu nad bezpečností a zdravím svěřeného dítěte.

Pečování o nemocné dítě v domácím prostředí.

Prohlubování a upevňování osobních – hygienických návyků přiměřených věku dítěte.

Zajištění vhodných pohybových a hudebních her pro děti.

Podpora při učení a trénování rozumových a řečových schopností.

Rozvíjení výtvarných a kulturních dovedností přiměřené věku dítěte.

Poskytování a učení se správným stravovacím návykům.

Připravování a servírování zdravého stravování.

Zajišťování a doprovázení dětí na školní a mimoškolní aktivity.

Zajišťování dodržování denního a klidového režimu dítěte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Cena:

přípravný kurz + zkouška = 14 900Kč
rekvalifikační kurz + zkouška (ÚP) = 18 900Kč
přípravný kurz doplňující + zkouška = 8 900Kč
(jen pro držitele certifikátu “Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky“)
autorizovaná zkouška samostatně = 5 500Kč

PROFESNÍ ZKOUŠKA PROBÍHÁ : 20.-21.10.2023

Cena: 18900 Kč

Přihláška:

Pro potřeby vytištění certifikátu.

Děkujeme za zájem o rekvalifikaci

Vaše přihláška na kurz byla úspěšně odeslána. Potvrzení na Vás čeká ve Vaší emailové schránce.

NOVINKA

zařídíme úhradu pro zaměstnané i nezaměstnané na ÚP