Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

žena hlídající děti

Termíny:

18.1. 2024 – 17. 2. 2024
9. 4. 2024 – 11. 5. 2024

Jsme držitelem akreditace MŠMT a autorizace MPSV pro rekvalifikaci Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky    69- 017 – M

Absolvováním REKVALIFIKAČNÍHO KURZU ukončeného AUTORIZOVANOU ZKOUŠKOU získáte možnost být profesionálem v dětských skupinách, mateřských centrech, mikro jeslích a firemních jeslích. Časté uplatnění je i v mateřských školkách, kde přijímají děti od 2 let, též v lesních školkách.
Kurz Vám může přinést přednost i jako chůva v domácnostech či au–pair.
Můžete si zřídit vázanou živnost „Péče o dítě do tří let věku“ a pracovat samostatně, či si zřídit vlastní dětskou skupinu, hlídací agenturu, atd.
I kdybyste zrovna o tomto zaměstnání neuvažovali, doporučuji tento kurz všem maminkám k pochopení a srovnání výchovných metod, seznámení se se specifiky vývojové psychologie a zkušenostmi s řešením krizových situací s dětmi.
Naučíte se vést výchovné a vzdělávací bloky, zjistíte, jak dítě zaujmout, jak na něj působit vzhledem k jejich povaze.

Autorizovanou zkoušku absolvujete přímo u nás. Výhodou je, že se členy komise budete v kontaktu během přípravy, a tudíž budete skvěle připraveni a není potřeba se zkoušky bát.
Ke zkoušce Vás během kurzu chůvy připraví speciální pedagogové, učitelka mateřské školy a základní školy. Získáte tak znalosti a mnoholeté zkušenosti od nejlepších odborníků.

Vybrat si můžete :
a/ přípravný kurz 8 dní prezenčně, online materiály, exkurze v MŠ
b/ rekvalifikační kurz (pokud hradí Úřad práce)

Rekvalifikační kurz obsahuje 160 hodin včetně praxe v předškolním zařízení.
Část je prezenční (Karlovy Vary), část probíhá samostudiem. Samostatnou práci, která je součástí závěrečných zkoušek, připravujete individuálně s lektorkou

Kurz se skládá z přednášek záchranáře o první pomoci, přednášky speciálního pedagoga, učitelky MŠ, pracovníka legislativy a praxe v mateřské škole nebo jiném předškolním zařízení.

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Profil absolventa

Připravíme Vás na úspěšné vykonání zkoušky podle zákona č. 179/2006 Sb. pro získání profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (69-017-M) a na úspěšný výkon zvolené profesní kvalifikace.

CHARAKTERISTIKA

Absolvent rekvalifikačního programu je schopen:

 • Dodržovat zásady bezpečnosti a prevence úrazů
 • Poskytovat první pomoc dítěti/dětem
 • Pečovat o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování
 • Vést dítě k hygienickým návykům
 • Uplatňovat zásady správného životního stylu podle věku dítěte
 • Uplatňovat metody a formy pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí
 • Řešit nepříznivé výchovné situace z pedagogicko-psychologického hlediska
 • Uplatňovat znalosti o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi
 • Dodržovat etické principy při práci chůvy a vést dítě k morálním hodnotám
 • Orientovat se v pracovně právních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy
 • Dodržovat provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte.

Absolvent rekvalifikačního kurzu chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky je připraven na výkon pracovní pozice:

Chůva samostatně pečující v domácnosti o dítě nebo děti ve věku do zahájení povinné školní docházky podle pokynů rodičů (zákonných zástupců dítěte).

VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY:

 • min. 18 let věku
 • min. základní vzdělání
 • zdravotní způsobilost
 • výslovnost bez logopedických vad

Cena:
přípravný kurz + zkouška =
(9 400 + 5 500)14 900Kč
rekvalifikační kurz + zkouška = (13 400Kč + 5 500Kč) = 18 900Kč
autorizovaná zkouška samostatně = 5 500Kč
_______________________________________________________________________

Zkouška je zahájena prezencí účastníků, seznámením s pracovištěm a poučením o BOZP a PO. Pro ověření totožnosti účastníků je nutné předložit platný průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo pas). V rámci zkoušky je testována a ověřována odborná způsobilost dle kvalifikačního a hodnotícího standardu. Témata zkoušky naleznete zde.

Zkouška se skládá:

písemná část (testová)
ústní část, praktické předvedení
řešení modelové situace

Písemná část: Každé kritérium je ověřováno min. 1 otázkou. Za úspěšné splnění testu se považuje 80 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 80 % otázek. Tzn. nestačí se naučit jen některá kritéria (témata) a některá vynechat, u všech musí být správně min. 80 % otázek.

Ústní část: Zkušební komise ověřuje ústně všechny kompetence kvalifikačního standardu.

Chcete založit dětskou skupinu ? Zde je podrobný návod.

V případě, že stále tápete a hledáte informace, co by Vám mohla nová profese přinést, volejte na tel. 775947793 nebo pište na email : info@a-rafael.cz

 

Cena: 18900 Kč

Přihláška:

Pro potřeby vytištění certifikátu.

Děkujeme za zájem o rekvalifikaci

Vaše přihláška na kurz byla úspěšně odeslána. Potvrzení na Vás čeká ve Vaší emailové schránce.

NOVINKA

zařídíme úhradu pro zaměstnané i nezaměstnané na ÚP