Provozovny manikúry, pedikúry, masáží, kosmetických služeb a podologie

Opatření jsou značná, ale přesto vím, že mnoho z nich jsme již dodržovali, tedy kromě štítů..Tak konečně budou klientky na kosmetice i masážích mlčet a užívat si péče 🙂
MZČR vydalo pravidla k otevření masáží, manikúry,pedikúry a kosmetiky.
Osoba poskytující tuto službu při výkonu své práce používá zdvojenou ochranu dýchacích cest, vedle roušky apod. také ochranný štít; mezi zákazníky jsou dodrženy odstupy alespoň 2 m, stejně jako mezi osobou poskytující tuto službu a jejím zákazníkem jsou od ostatních osob poskytujících tuto službu a jejich zákazníků dodrženy odstupy alespoň 2 m; v případě, že osoba poskytující tuto službu nebo zákazník má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do provozovny; v provozovně jsou dostupné dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou; na záchodech jsou dostupná antibakteriální mýdla, dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou a jednorázové ručníky; povrchová dezinfekce se provádí po poskytnutí služby každému zákazníkovi, včetně všech použitých pomůcek; podlaha je dezinfikována alespoň jednou denně; osoba poskytující tuto službu používá při výkonu práce jednorázové rukavice (s výjimkou masáží), které vymění u každého zákazníka a mezitím provede dezinfekci rukou prostředkem s virucidním účinkem; před a po masáži osoba poskytující tuto službu provede dezinfekce rukou; před poskytnutím služby se provede povinná dezinfekce ošetřované plochy u zákazníka.
Další doporučující opatření: Bude preferována bezkontaktní platba.
Doporučuje se zavést objednávkový systém na přesný čas.
Provozovna zajistí, aby byly v čekací zóně mezi klienty odstupy minimálně 2 metry.

Našim klientům v kurzech manikúry, kosmetiky, masáží i pedikúry nepřijde divné, že se musí učit tak mnoho o dezinfekci :-).

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/05/povoluje-se-1105.pdf

Napsat komentář