Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje

Naše společnost obdržela v roce 2021 dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci projektu „Vývoj aplikace pro nácvik provádění lázeňských procedur ve virtuální realitě“

Nástroj inovačních voucherů realizovaný Karlovarským krajem nám napomůže zatraktivnit vzdělávací proces v oblasti lázeňství. Využití inovačních technologií praktickou výuku výrazně zkvalitní. Praktikantům přinese možnost si balneo procedury několikrát vyzkoušet, a tím získat jistotu v jejich provádění, než přijdou do reality procedury s živým modelem.

Pro naši první spolupráce jsme vybrali Západočeskou univerzitu, která má v kraji silné zastoupení. Druhým hlediskem je jejich dlouholetá zkušenost s vývojem aplikací pro virtuální realitu a ochotu řešení netradičních zadání.

Kvalitnější a moderní výuka se určitě stane i aspektem v hodnocení vzdělávání masérů pro jejich nové zaměstnavatele. Karlovarský kraj v současné době cílí na rozvoj lázeňství, a tudíž vzdělávání lázeňských pracovníků je toho nedílnou součástí. Tato realizace praktického nácviku se stane jedinečnou v tomto oboru.