Manikérka a nehtová designérka

Kurz je akreditován Ministerstvem školství a tělovýchovy.

TERMÍNY :

  • 31. 10. – 8. 12. 2022

Místo konání: agentura RAFAEL s.r.o., Karlovy Vary, Varšavská 1168/ 13

Počet hodin výuky rekvalifikačního kurzu: 202 hodin (46 hodin teorie, 156 hodin praxe)

Forma kurzu: denní rekvalifikační po, út, st,čt  8,00 – 14,00 hodin
Více času na výuku, modely na praxi zajišťuje vzdělávací agentura
___________________________________________________

Vstupní předpoklady pro konání kurzu:

  • ukončené základní vzdělání
  • platný zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství
  • dobrý zdravotní stav – čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti
  • věk minimálně 16 let

Tento rekvalifikační kurz Vás připraví k vykonání zkoušky z profesní kvalifikace manikérka a nehtová designérka. Zkouška je zahrnuta v ceně kurzu.

OSVĚDČENÍ O PROFESNÍ KVALIFIKACI Vás opravňuje k okamžitému vydání živnostenského listu bez garanta.

Popis praktické výuky: V úvodních hodinách se budou rekvalifikanti učit postup manikúry vzájemně na sobě (1 jako model, 2 pracují LR, PR). Později na klientech vzdělávacího zařízení pro získávání více zkušeností a praxe v oboru manikúra. Modeláž nehtů je též prováděna nejprve vzájemně na sobě, později na klientech vzdělávacího zařízení.

Absolvent bude po ukončení kurzu umět samostatně, dobře a technicky správně ošetřit ruce a provést celkovou manikúru a nehtovou modeláž.
Posluchači  získávají  znalosti z dané oblasti anatomie, dermatologie, osvojí si teorii i praktické provádění manikúry včetně nehtové modeláže. 

Po ukončení kurzu absolvent má veškeré kompetence a dovednosti vyplývající z aktuálně platného hodnotícího standardu profesní kvalifikace manikérka.
—————————————————————————————————————————————————————————

Pokud se nemůžete zúčastnit  pravidelně rekvalifikačního kurzu, vyberte si přípravný kurz ke zkoušce : konzultace budou probíhat v době, kdy současně běží i rekvalifikace, jen Vy budete konzultovat pouze v domluvené dny  (účastník si sám zajistí 10 modelů) – cena zůstává – uveďte v poznámce

Cena včetně státní zkoušky:
12 900 Kč

Pro evidované uchazeče o zaměstnání možnost úhrady kurzu úřadem práce!

Přihláška

+420 xxx xxx xxx