Hygienická pravidla

 • Provozovny holičství a kadeřnictví  
  • Holič nebo kadeřník (dále jen „holič“) při výkonu své práce používá zdvojenou ochranu dýchacích cest, vedle roušky apod. také ochranný štít;
  • mezi zákazníky jsou dodrženy odstupy alespoň 2m, stejně jako mezi holičem a jeho zákazníkem jsou od ostatních holičů a jejich zákazníků dodrženy odstupy alespoň 2m;
  • v případě, že holič nebo zákazník má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do provozovny holičství nebo kadeřnictví;
  • v provozovně holičství nebo kadeřnictví jsou dostupné dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou;
  • na záchodech jsou dostupná antibakteriální mýdla, dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou a jednorázové ručníky;
  • před začátkem poskytování služby, po ukončení poskytování služby a při přechodu k jinému zákazníkovi si holič vždy dezinfikuje ruce prostředkem s virucidním účinkem, a pokud používá rukavice, vymění si rukavice a mezitím si dezinfikuje ruce;
  • povrchová dezinfekce se provádí po poskytnutí služby každému zákazníkovi, včetně všech použitých kadeřnických pomůcek;
  • podlaha je dezinfikována alespoň jednou denně. Další doporučující opatření:
  • Bude preferována bezkontaktní platba.  
  • Více na https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/05/povoluje-se-1105.pdf
 • Provozovny manikúry, pedikúry, masáží, kosmetických služeb a podologie  
  • Osoba poskytující tuto službu při výkonu své práce používá zdvojenou ochranu dýchacích cest, vedle roušky apod. také ochranný štít;
  • mezi zákazníky jsou dodrženy odstupy alespoň 2m, stejně jako mezi osobou poskytující tuto službu a jejím zákazníkem jsou od ostatních osob poskytujících tuto službu a jejich zákazníků dodrženy odstupy alespoň 2 m;
  • v případě, že osoba poskytující tuto službu nebo zákazník má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do provozovny;
  • v provozovně jsou dostupné dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou;
  • na záchodech jsou dostupná antibakteriální mýdla, dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou a jednorázové ručníky;
  • povrchová dezinfekce se provádí po poskytnutí služby každému zákazníkovi, včetně všech použitých pomůcek;
  • podlaha je dezinfikována alespoň jednou denně;
  • osoba poskytující tuto službu používá při výkonu práce jednorázové rukavice (s výjimkou masáží), které vymění u každého zákazníka a mezitím provede dezinfekci rukou prostředkem s virucidním účinkem;
  • před a po masáži osoba poskytující tuto službu provede dezinfekce rukou;
  • před poskytnutím služby se provede povinná dezinfekce ošetřované plochy u zákazníka. Další doporučující opatření:
  • Bude preferována bezkontaktní platba.
  • Doporučuje se zavést objednávkový systém na přesný čas.
  • Provozovna zajistí, aby byly v čekací zóně mezi klienty odstupy minimálně 2 metry  
  •   Více na https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/05/povoluje-se-1105.pdf
 • Organizovaný trénink sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti  
  • Na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 100 osob;
  • vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry;
  • sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének;
  • na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou;
  • nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce;
  • po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek.  
  •   Více na https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/05/povoluje-se-1105.pdf

Hygienická pravidla pro všechny otevřené provozovny

 • dezinfikovat nákupní košíky a vozíky po každém použití a kliky nebo madla dveří alespoň jednou za hodinu,
 • aktivně bránit tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 2m,
 • zajistit řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy 2m mezi zákazníky (doporučení plochy, resp. kapacity pro jednoho přítomného zákazníka nejméně cca 10m2 prodejní plochy),
 • umístit dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,
 • zajistit, aby pracovníci provozoven nosili rukavice při kontaktu se zbožím a při přijímání plateb od zákazníků (doporučeno poskytovat rukavice i pro klienty na vyžádání),
 • zajistit informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel prostřednictvím reproduktorů v provozovně,
 • je zakázáno zkoušení oblečení v prodejnách oděvů
 • doporučení k prodeji obuvi: je možné zkoušet obuv pouze po dezinfekci rukou a s ponožkami na nohou
 • povinná ochrana horních cest dýchacích na obou stranách (zaměstnanec i zákazník).
 • Viz též doporučení Ministerstva zdravotnictví k povoleným provozovnám.  

Informace jsou platné pouze k určitému datu, nejaktuálnější znění najdete na webu bussinesinfo.