Chůva pro dětské koutky

Jsme autorizovanou osobou pro rekvalifikaci Chůva pro dětské koutky   69 – 017 – M

Termíny:

 • dle zájmu

Kurz probíhá formou 5 – ti denního přípravného semináře a závěrečných zkoušek před tříčlennou komisí.

Připravíme Vás na zkoušky z profesní kvalifikace Chůva pro dětské koutky
a následně u nás i složíte zkoušku profesní kvalifikace, 
která Vás opravňuje k vykonávání profesionální chůvy.

Chůva pro dětské koutky
Charakteristika

Chůva pro dětské koutky samostatně a krátkodobě pečuje o děti ve speciálním oddělení zřizovatele dětského koutku. Jejím hlavním úkolem je zajištění vhodné hry pro děti různých věkových kategorií a dbát na bezpečnost dětí.

Pracovní činnosti

 • Krátkodobé zajištění péče o kolektiv dětí různých věkových kategorií.
 • Dodržování zásad prevence úrazů a bezpečnosti.
 • Poskytování první pomoci.
 • Řešení situací v dětském kolektivu z pedagogicko-psychologického hlediska.
 • Uplatňování znalostí o vývojových etapách dítěte v praxi.
 • Dodržování základních principů při práci chůvy pro dětské koutky.
 • Orientace v pracovně právních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy.
 • Dodržování provozních a hygienických pravidel při práci s dětmi
 • Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí

VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY:

 • min. 18 let věku
 • min. základní vzdělání
 • zdravotní způsobilost
 • výslovnost bez logopedických vad

Kurz je ukončen zkouškou profesní kvalifikace a výstupem je akreditované osvědčení dokládající kvalifikaci pro pracovní činnost Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky.
Toto osvědčení opravňuje např. k získání tzv. vázané živnosti

Přípravný kurz začíná v 8,30 hodin a proběhne formou 5 denního semináře a workshopu + návštěva MŠ.
K dispozici budete mít studijní podklady.

Přihláška

+420 xxx xxx xxx
termín zkoušek bude upřesněn