Chůva pro děti v dětské skupině

Chůva pro děti v dětské skupině 
Chůva dlouhodobě nebo krátkodobě hlídá a zajišťuje vhodné aktivity pro děti různých věkových kategorií v domácnosti klienta, v hotelích, ve veřejných dětských koutcích a jiných prostorách.


Chůva v dětské skupině je nová profesní kvalifikace přímo určená a vyžadovaná v dětských skupinách.
V souladu se schválenou novelizací zákona č. 247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině mají od 1. 7. 2022 všechny nově vzniklé dětské skupiny povinnost mít mezi pečujícími osobami jednu osobu se zdravotnickým vzděláním nebo se zkouškou z profesní kvalifikace Chůva pro děti v dětské skupině.

Vstupní požadavky : ukončené základní vzdělání , věk 18 let

Obsah rekvalifikačního kurzu Chůva pro děti v dětské skupině.

 

 1. Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů
 2. Poskytování první pomoci dítěti
 3. Orientace v běžných onemocněních dětského věku, epidemiologii a hygieně
 4. Orientace v somatologie člověka se zaměřením na dětský věk
 5. Bezpečná manipulace s kojencem od 6 měsíců
 6. Vedení dítěte k hygienickým návykům
 7. Uplatňování zásad zdravého životního stylu podle věku dítěte
 8. Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte
 9. Řešení nepříznivých výchovných situací v pedagogicko-psychologického hlediska
 10. Uplatňování znalostí o vývojových etapách a podpora sociálně emočního vývoje dítěte v raném věku
 11. Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám
 12. Orientace v podmínkách poskytování služby péče o dítě v dětské skupině
 13. Orientace v provozních a hygienických pravidlech při práci s dětmi v dětské skupině

Zajistíme i přezkoušení absolventů kurzu Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky“
Kvalifikační a hodnotící standardy se částečně překrývají – shodné části budou uznány a zkouška bude pouze z částí chybějících.
Na zkoušku Vás připravíme 🙂

Je stále čas se připravit, nicméně nové dětské skupiny jsou již zřizovány podle nových pravidel (pro poskytovatele, jimž oprávnění vzniklo před 30. 9. 2021, platí až od 1. 10.
 2024)

 

Činnosti, které chůva vykonává :

§ Zajištění individuální výchovné péče o svěřené dítě v dětském koutku a jiných prostorách.

§ Zajištění dohledu nad bezpečností a zdravím svěřeného dítěte.

§ Pečování o nemocné dítě v domácím prostředí.

§ Prohlubování a upevňování osobních – hygienických návyků přiměřených věku dítěte.

§ Zajištění vhodných pohybových a hudebních her pro děti.

§ Podpora při učení a trénování rozumových a řečových schopností.

§ Rozvíjení výtvarných a kulturních dovedností přiměřené věku dítěte.

§ Poskytování a učení se správným stravovacím návykům.

§ Připravování a servírování zdravého stravování.

§ Zajišťování a doprovázení dětí na školní a mimoškolní aktivity.

 §Zajišťování dodržování denního a klidového režimu dítěte. 

termín :  duben 2022


Deprecated: Funkce _register_controls není podporována už od verze 3.1.0! Použijte prosím raději funkci Elementor\Controls_Stack::register_controls(). in /data/web/virtuals/187532/virtual/www/domains/agenturarafael.cz/wp-includes/functions.php on line 5211
+420 xxx xxx xxx