agentura Rafael logo

Pedikérka a nehtová designérka

Kurz PEDIKÉRKA a nehtová designérka je akreditován Ministerstvem školství a tělovýchovy.

Absolvent bude po ukončení kurzu umět samostatně, dobře a technicky správně ošetřit nohy, poradí jak správně používat ortopedické pomůcky.
Posluchači  získávají  znalosti z dané oblasti anatomie, dermatologie, osvojí si teorii i praktické provádění pedikúry včetně nehtové modeláže. 

Po ukončení kurzu absolvent má veškeré kompetence a dovednosti vyplývající z aktuálně platného hodnotícího standardu profesní kvalifikace pedikérka.


TERMÍNY :

  • 18. 2. 2019 – 26. 3. 2019
  • 20. 5. – 26. 6. 2019

Místo konání: Karlovy Vary, Varšavská 13

Počet hodin výuky: 202 hodin (48 hodin teorie, 154 hodin praxe)

Cena: 11 900 Kč

Forma kurzu: denní

Vstupní předpoklady pro konání kurzu:

  • ukončené základní vzdělání
  • platný zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství
  • dobrý zdravotní stav – čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti
  • věk minimálně 16 let

Tento rekvalifikační kurz Vás připraví k vykonání zkoušky z profesní kvalifikace pedikérka a nehtová designérka. Zkouška je zahrnuta v ceně kurzu a více informací včetně její náplně se dozvíte zde.

Popis praktické výuky: Praktická výuka vede k získání a obnovení praktických znalostí a dovedností účastníka vzdělávání podle rekvalifikačního programu.Pracuje se ve dvojicích, každá má k dispozici materiální vybavení. V úvodních hodinách se budou rekvalifikanti učit postup pedikúry vzájemně na sobě (1 jako model, 2 pracují LN, PN). Později pracují na klientech vzdělávacího zařízení „tzv.modelech“ pro získávání více zkušeností a praxe v oboru pedikúra. Pod profesionálním dohledem lektora budou provádět správný pracovní postup při klasické pedikúře. Modeláž nehtů je též prováděna nejprve vzájemně na sobě, později na klientech vzdělávacího zařízení.

Pro evidované uchazeče o zaměstnání možnost úhrady kurzu úřadem práce!

Přihláška

+420 xxx xxx xxx
Ulice, Čp, Město, PSČ