SPORTOVNÍ MASÉR – víkendový

TERMÍNY :

  • 12. 10. – 1. 12. 2019

Kurz sportovní masáž je akreditován Ministerstvem školství a tělovýchovy.

  • Výuka trvá 152 hodin + 2 hodiny zkoušky
  • zahrnuje teorii
  • praktickou výuku masáží
  • místo konání: Karlovy Vary (Varšavská 13)
  • cena včetně zkoušky 6 900Kč

Absolvent musí být starší 18let a podepsat čestné prohlášení o bezúhonnosti a dobrém zdravotním stavu.   Podle nových směrnic MŠMT je tento rekvalifikační kurz zakončen zkouškou z profesní kvalifikace, kterou absolvujete u nás, jelikož jsme autorizovanou osobou, která smí zkoušky provádět.

Na základě složení závěrečné zkoušky obdržíte osvědčení, které Vás plnohodnotně opravňuje k získání živnostenského listu pro vázanou živnost či možnost být zaměstnána jako masér/ka mimo oblast zdravotnictví.

Získáváte tedy osvědčení o získání profesní kvalifikace s celostátní platností se státním znakem.

Absolvovat ho mohou  i zájemci s ukončeným základním vzděláním viz profesní kvalifikace.

PROGRAM

teorie 50hod. 8,00 hod.- 16,00 hod.
praxe 102hod. 8,00 hod.-16,00 hod.

praktické části bude vyučována komplexní sestava sportovní a rekondiční masáže.
teoretické části: historie masáže, provedení hmatů, základy anatomie, ortopedie, dermatologie, psychologie, první pomoc, indikace a kontraindikace masáže, hygienické zásady.
Závěrečné zkoušky budou probíhat poslední den kurzu  od 8:00.
Každý absolvent obdrží osvědčení o absolvování kurzu, na jehož základě je možné žádat o živnostenský list, nebo o zaměstnání v masérských službách.

S sebou si přineste, prosím, psací potřeby, tričko, kalhoty, ručník, přezůvky.

Přihláška

+420 xxx xxx xxx