Chůva pro dětské koutky

Jsme autorizovanou osobou pro rekvalifikaci Chůva pro dětské koutky   69 – 017 – M

Cena: 12 000Kč

Připravíme Vás na zkoušky z profesní kvalifikace Chůva pro dětské koutky
a následně u nás i složíte zkoušku profesní kvalifikace, 
která Vás opravňuje k vykonávání profesionální chůvy.

Chůva pro dětské koutky
Charakteristika

Chůva pro dětské koutky samostatně a krátkodobě pečuje o děti ve speciálním oddělení zřizovatele dětského koutku. Jejím hlavním úkolem je zajištění vhodné hry pro děti různých věkových kategorií a dbát na bezpečnost dětí.

Pracovní činnosti

 • Krátkodobé zajištění péče o kolektiv dětí různých věkových kategorií.
 • Dodržování zásad prevence úrazů a bezpečnosti.
 • Poskytování první pomoci.
 • Řešení situací v dětském kolektivu z pedagogicko-psychologického hlediska.
 • Uplatňování znalostí o vývojových etapách dítěte v praxi.
 • Dodržování základních principů při práci chůvy pro dětské koutky.
 • Orientace v pracovně právních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy.
 • Dodržování provozních a hygienických pravidel při práci s dětmi
 • Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí

VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY:

 • min. 18 let věku
 • min. základní vzdělání
 • zdravotní způsobilost
 • výslovnost bez logopedických vad

Přihláška

+420 xxx xxx xxx