Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Jsme autorizovanou osobou pro rekvalifikaci Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky    69- 018 – M

Termíny:

 • 20. 8. – 30.8. 2019

Kurz proběhne od 20.8. formou 5 – ti denního přípravného semináře a závěrečných zkoušek před tříčlennou komisí 29. – 30.8.2019

Přípravný kurz proběhne v délce trvání 5 -ti dní + konzultace, k samostudiu obdržíte skripta a zkoušky se uskuteční v sobotu 22.6. za účasti 3 zkoušejících.

Cena: 12 000Kč (Včetně závěrečných zkoušek z profesní kvalifikace s platností EU.)

Připravíme Vás na zkoušky z profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a následně u nás i složíte zkoušku profesní kvalifikace, která Vás opravňuje k vykonávání profesionální chůvy.

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Profil absolventa

Připravíme Vás na úspěšné vykonání zkoušky podle zákona č. 179/2006 Sb. pro získání profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (69-017-M) a na úspěšný výkon zvolené profesní kvalifikace.

CHARAKTERISTIKA

Absolvent rekvalifikačního programu je schopen:

 • Dodržovat zásady bezpečnosti a prevence úrazů
 • Poskytovat první pomoc dítěti/dětem
 • Pečovat o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování
 • Vést dítě k hygienickým návykům
 • Uplatňovat zásady správného životního stylu podle věku dítěte
 • Uplatňovat metody a formy pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí
 • Řešit nepříznivé výchovné situace z pedagogicko-psychologického hlediska
 • Uplatňovat znalosti o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi
 • Dodržovat etické principy při práci chůvy a vést dítě k morálním hodnotám
 • Orientovat se v pracovně právních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy
 • Dodržovat provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte.

Absolvent rekvalifikačního programu je připraven na výkon pracovní pozice:

Chůva samostatně pečující v domácnosti o dítě nebo děti ve věku do zahájení povinné školní docházky podle pokynů rodičů (zákonných zástupců dítěte).

VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY:

 • min. 18 let věku
 • min. základní vzdělání
 • zdravotní způsobilost
 • výslovnost bez logopedických vad

Přihláška

+420 xxx xxx xxx