Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Jsme autorizovanou osobou pro rekvalifikaci Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky    69- 018 – M

Termíny :

 • dle zájmu

Kurz probíhá formou 5 – ti denního přípravného semináře a závěrečných zkoušek před tříčlennou komisí.

Připravíme Vás na zkoušky z profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a následně u nás i složíte zkoušku profesní kvalifikace, která Vás opravňuje k vykonávání profesionální chůvy.
Přípravný kurz se skládá z přednášek záchranáře o první pomoci, přednášky speciálního pedagoga, učitelky MŠ, pracovníka legislativy a jednodenní praxe v mateřské škole.

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Profil absolventa

Připravíme Vás na úspěšné vykonání zkoušky podle zákona č. 179/2006 Sb. pro získání profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (69-017-M) a na úspěšný výkon zvolené profesní kvalifikace.

CHARAKTERISTIKA

Absolvent rekvalifikačního programu je schopen:

 • Dodržovat zásady bezpečnosti a prevence úrazů
 • Poskytovat první pomoc dítěti/dětem
 • Pečovat o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování
 • Vést dítě k hygienickým návykům
 • Uplatňovat zásady správného životního stylu podle věku dítěte
 • Uplatňovat metody a formy pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí
 • Řešit nepříznivé výchovné situace z pedagogicko-psychologického hlediska
 • Uplatňovat znalosti o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi
 • Dodržovat etické principy při práci chůvy a vést dítě k morálním hodnotám
 • Orientovat se v pracovně právních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy
 • Dodržovat provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte.

Absolvent rekvalifikačního programu je připraven na výkon pracovní pozice:

Chůva samostatně pečující v domácnosti o dítě nebo děti ve věku do zahájení povinné školní docházky podle pokynů rodičů (zákonných zástupců dítěte).

VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY:

 • min. 18 let věku
 • min. základní vzdělání
 • zdravotní způsobilost
 • výslovnost bez logopedických vad

Cena: 12 000Kč (včetně závěrečných zkoušek z profesní kvalifikace 5 500 Kč s dph)
_______________________________________________________________________

Zkouška je zahájena prezencí účastníků, seznámením s pracovištěm a poučením o BOZP a PO. Pro ověření totožnosti účastníků je nutné předložit platný průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo pas). V rámci zkoušky je testována a ověřována odborná způsobilost dle kvalifikačního a hodnotícího standardu. Témata zkoušky naleznete zde.

Zkouška se skládá: 

písemná část (testová)
ústní část, praktické předvedení
řešení modelové situace

Písemná část: Každé kritérium je ověřováno min. 1 otázkou. Za úspěšné splnění testu se považuje 80 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 80 % otázek. Tzn. nestačí se naučit jen některá kritéria (témata) a některá vynechat, u všech musí být správně min. 80 % otázek.

Ústní část: Zkušební komise ověřuje ústně všechny kompetence kvalifikačního standardu.

Chcete založit dětskou skupinu ? Zde je podrobný návod.

V případě, že stále tápete a hledáte informace, co by Vám mohla nová profese přinést, volejte na tel. 775947793 nebo pište na email : regeneracni@centrum.cz

Přihláška

+420 xxx xxx xxx